Welkom bij Fort Uniek, een stedelijke basisschool in Deurne. Droom, durf en doe in onze krachtige leeromgeving! 

Dromen, durven, doen!

Durven ontdekken, begint bij je goed voelen. Onze leerkrachten hebben respect en warme aandacht voor elke leerling. Bij ons mogen kinderen zichzelf zijn.   

We starten de dag met een kwartiertje ‘inlooptijd’. We maken tijd voor kinderen die extra vragen hebben bij hun huiswerk of nood hebben aan een zorggesprekje. Zo krijgt elk kind de kans om de dag goed te starten. Kleuters mag je tot in de klas brengen. We werken aan een hechte klasgroep, waarin kinderen zich veilig voelen. Zo proberen ze sneller dingen uit en durven ze hulp te vragen als ze iets niet begrijpen. We maken duidelijke afspraken. Dat geeft de kinderen rust en structuur. Vaak zetten we ons in een kring: om de dag te starten, om een instructie te geven of om iets uit te praten. De kinderen zoeken samen naar oplossingen.   

Afbeelding
FortUniek_schoolbord
Afbeelding
FortUniek_lezen

Zelfstandig én samen  

Hoe vaker je kind zelf nieuwe leerstof ontdekt en vragen oplost, hoe beter het leert. Denk maar aan een wetenschappelijk proefje. Door te experimenteren, steekt het meer op dan wanneer de uitkomst wordt voorgekauwd. We stimuleren zelfstandigheid. Kleuters kiezen welk taakje ze eerst doen en in welke hoek ze willen spelen. De leerlingen van de lagere school leren nadenken over een opdracht, dan een plan bedenken, het werk uitvoeren en nakijken. Ze leren zichzelf inschatten en bijsturen.  

Onze leerlingen werken gericht samen. Zo krijgen ze de reflex om eerst bij zichzelf en elkaar te rade te gaan voor ze de leerkracht om hulp vragen. Resultaat: ze tanken zelfvertrouwen doordat ze een ander klasgenootje kunnen helpen of geholpen worden. En ze leren van elkaar. Over de klassen heen versterken de kinderen elkaar ook. Elk kind uit het eerste leerjaar krijgt een meter of peter uit het zesde. Het vijfde en het tweede leerjaar lezen samen.  

 

Talenten versterken  

We weten waar de talenten van de leerlingen liggen en benoemen die. Is iemand geen krak in rekenen of taal? Dan ondersteunen we het kind in die vaardigheden en laten het tegelijk schitteren in zijn of haar talent. Knutselen bijvoorbeeld, sporten, of een instrument bespelen. De school en externe partners bieden creatieve en sportieve activiteiten aan, zodat je kind nieuwe talenten kan ontdekken of bestaande versterken. Muziek- en woordlessen, dans, voetbal, handbal, waterpolo: het zit allemaal in ons aanbod.  

Stimulerende omgeving en materiaal  

Er is ruimte zat om te bewegen en op ontdekking te gaan in onze school. We zitten in een nieuw gebouw met veel licht, grote lokalen en een eigen bibliotheek. Onze speelplaats is een plek om te ravotten, te sporten, plantjes te kweken of gezellig te babbelen. De kleuterklassen hebben elk een terrasje. We stimuleren beweging en voeren een doordacht fietsbeleid. Daar horen leenfietsen bij, een goede fietsparking en lessen fietsvaardigheid. De grote kinderen doen elke uitstap met de fiets. Er is veel natuur in de buurt: groene pleintjes, het Boekenbergpark en het Fort van Borsbeek.   

Omdat we de leerlingen sterk willen maken in digitale vaardigheden, hebben we tablets of laptops in alle klassen. We integreren digitaal denken in de lessen: de kinderen zoeken bijvoorbeeld een filmpje op om de les te kaderen of maken een leerschema op de computer. De oudere leerlingen krijgen typlessen op school en leren mails sturen, bijlages openen, mappen aanmaken enzovoort.   

Ouder, we werken SAMEN met jou  

We staan open voor vragen en appreciëren je mening. Zelf communiceren we open en spelen we kort op de bal. Heeft je kind extra hulp nodig op school? Dan blijven we zoeken naar manieren om het te ondersteunen, in overleg met jou.   

Heb je zin om onze school nog straffer te maken? Wees welkom in onze oudervereniging! Da’s een groep enthousiaste ouders die onder meer het schoolfeest, een tweedehandsbeurs en filmavonden organiseert. Dankzij hun sponsoring kunnen we de leerlingen extra materiaal aanbieden, zoals boeken en pedagogische leermiddelens. Ga je liever een specifiek engagement aan, zoals mee gaan zwemmen of de leerlingen veilig laten oversteken in de schoolstraat? Dat nemen we dankbaar aan, ook van grootouders! 

Afbeelding
FortUniek_fietsen