Dit schooljaar zetten we in Het Vliegertje extra in op boeken.
Dat betekent extra aandacht voor lezen, voorlezen, kiezen van boeken,... want
Lezen is geen evidentie. Leesplezier aanleren nog minder.

Als lezen een feest is, de letters een woord vormen en de woorden zinnen en de zinnen een verhaal. Een verhaal over echte mensen, over de liefde, de natuur of een sport. Een verhaal over de toekomst of het verleden. Een verhaal over wetenschap of misdaad. Maar altijd een verhaal dat ook over mij gaat. En waardoor ik de wereld iets beter begrijp. Waardoor ik blij word, of boos, of verdrietig.

Als we lezen worden de personages onze vrienden. Als een boek uit is en het komt in de kast, krijgen we een kast vol vrienden.

Tijdens het schooljaar zal lezen en voorlezen extra in de aandacht staan. De voorleesweek en jeugdboekenmaand zijn een evidentie, maar daar houdt het niet op.
We plannen extra (voor)leesmomenten in de klas, gaan naar de bibliotheek of schoolbibliotheek,...

Want, wie graag leest, leest beter!

Actief burgerschap: als school staan we niet alleen op de wereld. De school, het schoolteam en de leerlingen maken deel uit van de samenleving. We willen de leerlingen hierop voorbereiden door hen actief te betrekken bij de samenleving. Door kennis over te brengen, de waarde van gedeelde afspraken laten ontdekken.

In ons geval willen we dit schooljaar samen schoolmaken met ouderen (grootouders, oudere buurtbewoners,...) binnen de schoolmuren halen. We willen tonen dat actieve burger zijn, iets van alle leeftijden is.

In de loop van het schooljaar hebben we driemaal één week waarbij ouderen in de school 'in the picture' staan. 

  • werken met ouderen op school
  • ouderen in de buurt
  • ouderen op het schoolfeest

Tijdens de verkeersweek wordt de nadruk gelegd op flink in een rij kunnen stappen, veilig de staat over steken, ...

Hoe doen we dit?
Gedurende de hele week staat het verkeersstraatje bij ons op school. Tijdens de lessen LO kunnen de kleuters op wandel in ons verkeersstraatje of rijden ze met de brommertjes door de straten. Oppassen! Moest ik stoppen bij een rood licht? En wat nu? Ik kan niet door, de slagboom is naar beneden. Oei, een voetganger aan het zebrapad. Wat nu?

Meestappersdiploma
Een meestapper is in staat om samen met een volwassene veilig op het voetpad te stappen en veilig over te steken. Een echte politieagent komt dan kijken of de kinderen van de 3de kleuterklas wel goed geoefend hebben. Indien zij geslaagd zijn, krijgen zij een meestappersdiploma.

10 op 10 voor verkeer
10op10 is een kwaliteitslabel voor verkeersactieve scholen uit het basisonderwijs. Met dit label aan de schoolpoort is het voor elke voorbijganger duidelijk: een school die zich actief inzet voor de verkeersveiligheid.