ZORG in Het Vliegertje begint met een brede basiszorg. Ons onderwijs wordt zo goed mogelijk afgestemd op de noden van onze leerlingen.

Door een krachtige leeromgeving te bieden, streven we naar een maximale ontwikkeling van onze leerlingen. Dit doen we in de klas door te werken met gevarieerde werkvormen, zoals het inzetten van hoekenwerk en taakbrief, verlengde instructies, inzetten van hulpmiddelen zoals ict... Werkvormen die de klasleerkrachten de mogelijkheid geven om ZORG te bieden aan zij die het nodig hebben.

ZORG in Het Vliegertje is ook geïntegreerde zorg. Dit houdt in dat de aandacht voor de noden een taak is van elk teamlid (zorg is van iedereen), en dat we de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen als uitgangspunt nemen om het aanbod daarop af te stemmen.

ZORG organiseren we ook door het inzetten van ZORGondersteuners. Samen met klasleerkrachten werken ze preventief of remediërend met leerlingen.

De ZORGcoördinator speelt daarbij een begeleidende rol om alle betrokkenen bij elkaar te brengen en de focus te bewaken.

ZORG betekent voor ons ook dat we geregeld overleg hebben met alle betrokken teamleden om de vorderingen van alle leerlingen te bewaken. Daarbij kijken we altijd verder dan de leerprestaties. Voor ons zijn welbevinden, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling even belangrijk dan de punten en prestaties.

ZORG wordt gedragen door een multidisciplinair team. Daarbij betrekken we ook het CLB om oplossingen op maat te zoeken wanneer er nood aan is.

ZORG op maat wordt volgens een vaste route gegeven. Op een systematische en transparante manier doorlopen we op school, samen met de leerling en hun ouders een aantal fases. Wanneer de ZORG moet verhoogd worden bekijken we samen welke handelingen en acties nodig zijn om zo doelgericht mogelijk aan de slag te gaan.

ZORG heeft uiteindelijk als doel alle leerlingen te laten vliegeren op de hoogte die hen het best past en aansluit bij hun talenten.

Afbeelding
FortUniek_zorgvisie